Home » Radna tijela Gradskog vijeća

Radna tijela Gradskog vijeća

Prema Poslovniku, radi učinkovitijeg rada, Gradsko Vijeće osniva RADNA TIJELA.

Radna tijela GV, 18.5.2011. –

.

Radna tijela GV, 17.5.2009. – 3.2.2011.