Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Korčule

Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», br. 28/10), članka 49. točke 26. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), Gradsko …

Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», br. 28/10), članka 49. točke 26. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je, na prijedlog Gradonačelnika, na 4. sjednici održanoj dana 29. lipnja 2011. godine donijelo

O D L U K U
o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
u upravnim tijelima Grada Korčule

  • Cijeli tekst Odluke možete pogledati ovdje (.pdf)