Odluka o radnom vremenu prigodom manifestacija

Na temelju članka 127. st. 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 3713, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) i članka 16. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/16, gradonačelnik Grada Korčule dana 4. kolovoza 2017. godine donio je

O D L U K U

I.
Povodom održavanja koncerta „Parnog valjka“ i predstojećeg blagdana Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, određuje se mogućnost ugostiteljskim objektima iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ te OPG-ima na području Grada Korčule kasniji završetak radnog vremena i to najkasnije do 4.00 sati dana 5. kolovoza 2017. godine.

II.
Sukladno odredbi točke I. ove Odluke, ugostitelji sa područja Grada Korčule nisu u obvezi u smislu čl. 15. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti podnositi posebne zahtjeve za odobrenje drukčijeg (kasnijeg završetka) radnog vremena prigodom navedene manifestacije.

III.
U okviru dozvoljenog završetka radnog vremena iz točke I. ove Odluke, ugostiteljski objekti mogu puštati glazbu putem elektroakustičnih i akustičnih uređaja na otvorenom, najduže do 4.00 sata, u okviru dopuštene razine buke utvrđene Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Grada Korčule.

 

KLASA: 335-02/17-01/02
URBROJ: 2138/01-02-17-1

Korčula, 4. kolovoza 2017.

 

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.

 

Odluku možete preuzeti OVDJE.