Plan korištenja javnih površina na području Grada Korčule (PDF)

plan_koristenja_javnih_povrsina_na_podrucju_grada_korcule

plan_koristenja_javnih_povrsina_na_podrucju_grada_korcule