Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Korčule za 2017. godinu

Gradonačelnik Grada Korčule dana 10. veljače 2017. godine, donio je “Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Korčule za 2017. godinu”.

Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama («Narodne novine», broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11), članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru («Narodne novine», broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), Gradonačelnik Grada Korčule dana 10. veljače 2017. godine, donio je “Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Korčule za 2017. godinu”.

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Korčule za 2017. godinu možete pogledati OVDJE.