Poziv na sudjelovanje u savjetovanju o Nacrtu plana gospodarenja otpadom Grada Korčule

Temeljem članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 71/17) objavljuje se provođenje javnog savjetovanje

Temeljem  članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 71/17) objavljuje se provođenje

JAVNOG SAVJETOVANJA

I.

Predmet javnog savjetovanja je Nacrt plana gospodarenja otpadom Grada Korčule za razdoblje 2017. – 2022. godine.

II.

 Svrha savjetovanja je pribavljane mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.

III.

Savjetovanje traje 30 dana, počev od 5. veljače 2018. godine pa do 7. ožujka 2018. godine.

IV.

Sastavni dio ove objave čine:

V.

Ova objava s Prilogom 1 i 2 te Nacrtom plana gospodarenja otpadom Grada Korčule za razdoblje 2017.-2022.godine objavit će se na internetskoj stranici Grada Korčule.

v.d. PROČELNIK
Srđan Mrše, dipl. iur.