Poziv za 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 18. veljače (četvrtak) 2016. godine, s početkom u 18.00 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Na temelju članka 113., 114. i 114.a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) sazivam 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 18. veljače (četvrtak) 2016. godine,

s početkom u 18.00 sati,

u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

  1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća
  2. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća
  3. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule
  4. Izvješće KORA-e d.o.o. o statusu projekata Grada Korčule koje vodi KORA d.o.o.
  5. Konačni prijedlog odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Korčule
  6. Konačni prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Korčule
  7. Konačni prijedlog odluke o priključenju na sustav javne vodoopskrbe (vodoopskrbnu mrežu) na području Grada Korčule.

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Joško Cebalo, dipl. iur., v.r.

O tome obavijest:

1. Gradonačelnik

2. Zamjenik gradonačelnika

3. Političke stranke koje imaju vijećnike u GV

5. Gradski kotari i mjesni odbori