Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Korčule

Na temelju članaka 4. i 79. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 23/08 i 61/11), Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 74/10) i članka 19., 20., 21. i 22.  …

Na temelju članaka 4. i 79. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 23/08 i 61/11), Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 74/10) i članka 19., 20., 21. i 22.  Odluke o ustroju upravnih tijela Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 2/10 i 6/10), Gradonačelnik Grada Korčule dana 4. listopada 2013. godine donio je

.

P R A V I L N I K

o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Korčule

Tekst Pravilnika pogledajte ovdje.