Prilog uz odluku o suglasnosti – Dječje igralište Žrnovska Banja

PRILOG 

UZ ODLUKU PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
(KLASA:_________________ URBROJ: _________________ )
UNUTAR MJERE 07 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020

 

OPIS PROJEKTA/OPERACIJE

  1. NAZIV PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg dokumenta)

Dječje igralište Žrnovska Banja

  1. KORISNIK PROJEKTA/OPERACIJE

2.1. NAZIV KORISNIKA

Ustanova „Športski objekti Korčula“

2.2. PRAVNI STATUS KORISNIKA

Ustanova

2.3. ADRESA KORISNIKA

Trg Antuna i Stjepana Radića 1

2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE

Dalibor Antunović dipl. ing.

2.5. KONTAKT

sportski.objekti@korcula.hr, +385 91 5300156

 

Cijeli tekst Priloga pročitajte OVDJE.