Program javnih potreba u kulturi Grada Korčule za 2018. godinu

Na temelju članka 9a.  Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 47. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik  Grada Korčule“, broj 3/18) i članka 64. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 10. sjednici održanoj dana 20. srpnja 2018. godine donijelo

P R O G R A M
javnih potreba u kulturi Grada Korčule za 2018. godinu

Članak 1.

Proračunom Grada Korčule za 2018. godinu, Program 2106 – Javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi, aktivnost A210602 – Programi udruga kulture, pozicija 311 rasporedit će se planirani iznos od 140.000,00 kn, aktivnost A210604 – Obljetnice, manifestacije i izdavaštvo, pozicija 313, rasporedit će se planirani iznos od 395.000,00 kn, te aktivnost A210605 – Korčulanski barokni festival rasporedit će se planirani iznos od 150.000,00 kn kako slijedi:

  1. Programske djelatnosti udruga i ostalih korisnika iz područja:

1.1. zaštite i očuvanja kulturne baštine

1.2. muzejske i galerijske djelatnosti

1.3. izložbena i likovna djelatnost

1.4. knjižne i nakladničke djelatnosti

1.5. glazbene i glazbeno-scenske djelatnosti

1.6. dramska, plesna i izvedbena djelatnosti

1.7. tradicijske kulture i kulturno-umjetničkog amaterizma

1.8. audiovizualne djelatnosti

1.9. urbane kulture, kulture mladih i novomedijske kulture.

  1. Ostali programi od posebnog značenja za Grad.

Program možete preuzeti na linku.