Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2014. godinu

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95, 70/97, 128/99,  57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 142/12, 94/13 i 153/13) i članka 49.  stavka 1. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik …

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95, 70/97, 128/99,  57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 142/12, 94/13 i 153/13) i članka 49.  stavka 1. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13 – pročišćeni tekst), te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule  je na 10. sjednici održanoj dana 16. lipnja 2014. donijelo

P R O G R A M

održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

na području Grada Korčule za 2014. godinu

Program možete preuzeti ovdje.