Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za promet

Na temelju točke 2. Zaključka o osnivanju Povjerenstva za promet od 30. srpnja 2013. godine, donosi se

R J E Š E N J E

o imenovanju članova Povjerenstva za promet


1. U Povjerenstvo za promet imenuju se:

–  IVO SILIĆ, za predsjednika

–  IVAN BLITVIĆ, za zamjenika predsjednika,

–  SRĐAN MRŠE, za člana,

–  ROBERTO KOLIĆ, za člana,

–  ALAN FARAC, za člana,

–  IVAN FARAC, za člana,

–  IVICA DRENO, za člana.

2. Ova Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

GRADONAČELNIK

Vinko Kapelina, dipl. oec

Cijeli tekst Rješenje možete pogledati ovdje