Rješenje o izboru članova Odbora za Statut i Poslovnik

Na temelju članka 44. i 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 2. sjednici održanoj dana 24. lipnja 2013. godine donijelo R J E Š E N J E o …

Na temelju članka 44. i 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 2. sjednici održanoj dana 24. lipnja 2013. godine donijelo

R J E Š E N J E

o izboru članova Odbora za Statut i Poslovnik

 1. U Odbor za Statut i Poslovnik  biraju se:
  • DARKO TARLE, za predsjednika,
  • JULIO MARELIĆ, za zamjenika predsjednika,
  • MARIJA ŠEGEDIN, za člana,
  • IVONA KAPOR, za člana,
  • MARINKO PAŽIN, za člana.
 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.
  KLASA: 013-03/13-01/09

  URBROJ: 2138/01-01-13-1

  Korčula, 24. lipnja 2013.

  PREDSJEDNICA

  GRADSKOG VIJEĆA

  Ivona Kapor

 • Kompletan tekst Rješenja možete preuzeti ovdje (.pdf)