Skraćeni zapisnik sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule (2014)

Sjednica je održana 22. srpnja (utorak) 2014. godine, s početkom u 18.10 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli. Sjednici je predsjedala Ivona Kapor – predsjednica Vijeća. Skraćeni zapisnik izradio je Srđan Mrše, v.d. pročelnika Upravnog odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu. Sjednica se prenosila …

Sjednica je održana 22. srpnja (utorak) 2014. godine, s početkom u 18.10 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Sjednici je predsjedala Ivona Kapor – predsjednica Vijeća.

Skraćeni zapisnik izradio je Srđan Mrše, v.d. pročelnika Upravnog odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu.

Sjednica se prenosila putem Radio Korčule.

Ostali nazočni: Vinko Kapelina – gradonačelnik, Ivo Silić – zamjenik gradonačelnika, Marica Kosović, v.d. pročelnica UO za proračun (do 21.10 sati) i Srđan Mrše,  v.d. pročelnika.

Utvrđen je (početni) kvorum od 13 vijećnika. Od početka nisu nazočili vijećnici Nika Silić Maroević i Vjenceslav Paić Karega.

Prije početka „Aktualnog sata“, predsjednica Vijeća se osvrnula na dio članka 103. Poslovnika, koji govori o usmenim vijećničkim pitanjima, iz razloga što su gradonačelniku na pretprošloj sjednici Gradskog vijeća postavljena 3 usmena pitanja za koja i do dan danas nije dao (pisani) odgovor, a na prošlom Vijeću su postavljena dva pitanja, a na koja su traženi pismeni odgovori, na koja također nisu dani pisani dogovori, pa kako do dan danas nisu pisani odgovori dani, to kao svoju dužnost i obvezu opet upozorava gradonačelnika na ovaj propust te ga moli da odgovori vijećnicima kad će se početi pridržavati Poslovnika, i kada će vijećnicima odgovoriti na njihova pitanja, na što je gradonačelnik odgovorio da što se tiče odgovora, odgovori su u pripremi a na neka pitanja više nije nužno odgovarati pošto su izvršeni, tako da su oni u pripremi, i biti će vijećnicima dostavljeni.

Skraćeni Zapisnik sjednice možete preuzeti OVDJE.

Audio zapisnik sjednice možete preuzeti OVDJE.