Zaključak o pokriću manjka prihoda nad rashodima Proračuna Grada Korčule sa stanjem na dan 31. prosinca 2010. godine

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 5. sjednici održanoj dana 18. srpnja 2011. godine donijelo Z A K L J UČ A K o pokriću manjka prihoda nad rashodima Proračuna …

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 5. sjednici održanoj dana 18. srpnja 2011. godine donijelo

Z A K L J UČ A K
o pokriću manjka prihoda nad rashodima Proračuna Grada Korčule
sa stanjem na dan 31. prosinca 2010. godine

  • Cijeli tekst zaključka možete preuzeti ovdje (.pdf)