Zaključak o izmjeni namjene kreditnog zaduženja

Na temelju članka 86. i 87. Zakona o proračunu («Narodne novine», br. 87/08), članka 49. točke 8. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je …

Na temelju članka 86. i 87. Zakona o proračunu («Narodne novine», br. 87/08), članka 49. točke 8. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 4. sjednici održanoj dana 29. lipnja 2011. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o izmjeni namjene kreditnog zaduženja

  • Cijeli tekst Zaključka možete pogledati ovdje (.pdf)