Izbori za gradske kotareve i mjesne odbore Grada Korčule (2011)

Korčula 4. srpnja 2011.

REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA GRADSKIH KOTAREVA I MJESNIH ODBORA

GK STARI GRAD
GK SVETI ANTUN
MO MEDVINJAK
MO ŽRNOVO
MO ŽRNOVO – POSTRANA
MO PUPNAT
MO KNEŽE
MO RAČIŠĆE
MO ČARA

 

==================================================================================

Korčula, 3 srpnja 2011.

Neslužbeni rezultati izbora za članove vijeća Gradskih kotara i mjsnih odbora Grada Korčule

 • Tabelarni prikaz neslužbenih rezultata izbora za GK i MO možete pogledati ovdje (.pdf)

 

==================================================================================

Korčula, 27. lipnja 2011.

Rješenje o imenovanju biračkih odbora

Izborno povjerenstvo donijelo je Rješenje o imenovanju biračkih odbora za provođenje izbora članova vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora na području Grada Korčule.

 

==================================================================================

Korčula, 24. lipnja 2011.

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Izborno povjerenstvo donijelo je Rješenje o određivanju izbornih mjesta za provođenje izbora članova vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora na području Grada Korčule.

 

==================================================================================

Korčula, 21. lipnja 2011.

Rješenje o određivanju proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstva i Izbornog povjerenstva

Gradsko izborno povjerenstvo donijelo je 21. lipnja 2011. godine:

 

==================================================================================

Korčula, 13. lipnja 2011.

Objava kandidacijskih i zbirnih lista za izbore članova vijeća GK i MO na području Grada Korčule

Izborno povjerenstvo je utvrdilo i objavilo dana 13. lipnja 2011. kandidacijske i zbirne liste za izbore članova vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora na području Grada Korčule, čiji će se izbori održati dana 3. srpnja 2011.

Kandidacijske liste za:

 1. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKOG KOTARA STARI GRAD
 2. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKOG KOTARA SV. ANTUN
 3. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA ČARA
 4. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA KNEŽE
 5. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA MEDVINJAK
 6. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA PUPNAT
 7. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA RAČIŠĆE
 8. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŽRNOVO
 9. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŽRNOVO-POSTRANA

Zbirne liste kandidacijskih lista za:

 1. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKOG KOTARA STARI GRAD
 2. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKOG KOTARA SV. ANTUN
 3. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA ČARA
 4. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA KNEŽE
 5. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA MEDVINJAK
 6. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA PUPNAT
 7. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA RAČIŠĆE
 8. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŽRNOVO
 9. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŽRNOVO-POSTRANA

 

==================================================================================

Korčula, 8. lipnja 2011.

Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća GK i MO na području Grada Korčule

Gradonačelnik Grada Korčule donio je Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora na području Grada Korčule. Izbori će se održati u nedjelju, 03. srpnja 2011. godine, od 7.00 do 19.00 sati.

U privitku se nalaze Odluke, Pravila, Obvezne upute i Obrasci za provođenje izbora.

Privitak: