Izbori za gradske kotare i mjesne odbore Grada Korčule (2015)

Korčula, 21. listopada 2015.

RJEŠENJE o promjeni biračkog mjesta

_______________________________________________________________________________

Korčula, 14. listopada 2015.

RJEŠENJE o imenovanju biračkih odbora

_______________________________________________________________________________

Korčula, 07. listopada 2015.

RJEŠENJE o određivanju biračkih mjesta.

_______________________________________________________________________________

Korčula, 21. rujna 2015.

OBVEZATNE UPUTE broj MS – 1 O REDOSLIJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA ZA PROVEDBU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA GRADSKIH KOTARA I MJESNIH ODBORA

OBVEZATNE UPUTE broj MS – 2 O OBRASCIMA ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA I PROVEBU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA GRADSKIH KOTARA I MJESNIH ODBORA

OBVEZATNE UPUTE broj MS – 3 O POSTUPKU KANDIDIRANJA ZA ČLANOVE VIJEĆA GRADSKIH KOTARA I MJESNIH ODBORA

OBVEZATNE UPUTE broj MS – 4 O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA PROMATRAČA U PROMATRANJU IZBORNOG POSTUPKA NA IZBORIMA ZA ČLANOVE VIJEĆA GRADSKI KOTARA I MJESNIH ODBORA TE OVLASTIMA IZBORNIH TIJELA PREMA PROMATRAČIMA

OBVEZATNE UPUTE broj MS 5 ZA RAD BIRAČKIH ODBORA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKIH KOTARA I MJESNIH ODBORA

OBRAZAC 1 – Prijedlog kandidacijske liste političkih stranaka za članove vijeća

OBRAZAC 2 – Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članove vijeća

OBRAZAC 3 – Popis sa potpisima birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača

OBRAZAC 4 – Očitovanje o prihvaćanju kandidature

OBRAZAC 5 – Izjava o prihvaćanju dužnosti članova stalnog sastava izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora

OBRAZAC 6 – Izjava o prihvaćanju dužnosti članova proširenog sastava povjerenstava za provedbu izbora za članove vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora

OBRAZAC 7 – Izjava o prihvaćanju dužnosti članova biračkog odbora za provedbu izbora za članove vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora

OBRAZAC 8 – Glasački listić za izbor članova

OBRAZAC 9 – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor članova vijeća

____________________________________________________________________________________________

Korčula, 18. rujna 2015.

OBAVIJEST o provedbi izbora za članove vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora na području Grada Korčule

______________________________________________________________________________________________

Korčula, 17. rujna 2015.

Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća GK i MO na području Grada Korčule

Gradsko vijeće Grada Korčule je na 6. sjednici održanoj dana 16. rujna 2015. godine donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora na području Grada Korčule. Izbori za članove vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora na području Grada Korčule održat će se dana 25. listopada 2015. godine.

Tekst Odluke možete vidjeti OVDJE.

Rješenje o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva možete vidjeti OVDJE.