Izmjene i dopune Proračuna Grada Korčule za 2011. godinu

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, br. 87/08) te članka 49. točka 4. Statuta Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 10. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2011. godine donijelo

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2011. godinu