Javna rasprava u postupku izrade Urbanističkog plana uređenja »ZAGRADAC«

Javna rasprava provest će se u trajanju od 30 dana, od 20. svibnja 2014. do 19. lipnja 2014. Javno izlaganje održat će se u srijedu, 21. svibnja 2014. u Velikoj vijećnici Grada Korčule s početkom u 11.00 sati.

Temeljem članka 188. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13), članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 80/13),  Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja »Zagradac« (»Službeni glasnik Grada Korčule«, br.  5/13) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja „Zagradac“ za javnu raspravu i objavi javne rasprave, KLASA: 350-03/12-01/01, URBROJ: 2138/01-02-14-33, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet Grada Korčule, kao nositelj izrade, objavljuje

JAVNU RASPRAVU

u postupku izrade

Urbanističkog plana uređenja »ZAGRADAC«

Tekst Objave možete pogledati ovdje.

Nacrt prijedloga plana:

1. Tekstualni dio

2. Grafički dio 1: Namjena

3. Grafički dio 2a: Promet

4. Grafički dio 2b: Elektroenergetika

5. Grafički dio 2c: Vodovod i kanalizacija

6. Grafički dio 3: Uvjeti

7. Grafički dio 4: Način