Javna rasprava u postupku izrade Urbanističkog plana uređenja »Tri Žala 1«

Javna rasprava provest će se u trajanju od 30 dana, od 8. svibnja 2019. do 7. lipnja 2019.

KLASA: 350-01/17-01/02
URBROJ: 2138/01-06/1-19-63
Korčula, 26. travnja 2019.

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine», broj 153/13 i 65/17), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja »Tri Žala 1« («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 5/18) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja »Tri Žala 1« za javnu raspravu i objavi Javne rasprave, KLASA: 350-01/17-01/02, URBROJ: 2138/01-02-19-62, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet Grada Korčule, kao nositelj izrade, objavljuje

JAVNU RASPRAVU
u postupku izrade Urbanističkog plana uređenja »Tri Žala 1«

 

Javnu raspravu u cijelosti možete pročitati ovdje.

Prilog 1
Prilog 2
Prilog 3
Prilog 4
Prilog 5
Prilog 6
Prilog 7
Prilog 8
Prilog 9
Prilog 10

 

 

 

v.d. PROČELNIK
Ivan Blitvić, ing. građ.