Javno savjetovanje – Akcijski plan energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP) Otok Korčula

Savjetovanje traje 30 dana, počevši od 27. travnja 2021. godine pa do 27. svibnja 2021. godine.

KLASA: 303-02/19-01/1
URBROJ: 2138/01-06/1-21-3
Korčula, 27. travnja 2021.

Temeljem  članka 11. Zakona o pristupu informacijama („NN“, broj 25/13 i 85/15) objavljuje se provođenje

JAVNOG SAVJETOVANJA

I.

Predmet javnog savjetovanja je Zajednički akcijski plan energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama otoka Korčule (SECAP).

II.

Svrha savjetovanja je pribavljanje mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti na Zajednički akcijski plan energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama otoka Korčule (SECAP).