Javno savjetovanje – Nacrt odluke o izmjeni odluke o komunalnom doprinosu

Savjetovanje traje od 28. kolovoza 2023. godine do 27. rujna 2023. godine.

KLASA: 013-01/23-01/00001
URBROJ: 2117-9-06/13-23
Korčula, 24. kolovoza 2023.

Temeljem  članka 11. Zakona o pristupu informacijama (NN 25/13 i 85/15) objavljuje se provođenje

JAVNOG SAVJETOVANJA

I.

Predmet javnog savjetovanja je Nacrt odluke o izmjeni odluke o komunalnom doprinosu.

II.

Svrha savjetovanja je pribavljanje mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti na Nacrt odluke o izmjeni odluke o komunalnom doprinosu.

III.

Savjetovanje traje 30 dana, počev od 28. kolovoza 2023. godine pa do 27. rujna 2023. godine.

IV.

Sastavni dio ove objave čine:
Obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje – Prilog 1
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu akta – Prilog 2
Nacrt Odluke o izmjeni odluke o komunalnom doprinosu

Poziv na javno savjetovanje u cijelosti možete pronaći na poveznici.

PROČELNIK
Vedran Božanić, dipl. ing. građ.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za Nacrt odluke o izmjeni odluke o komunalnom doprinosu možete preuzeti na poveznici.