Javno savjetovanje – Nacrt odluke o komunalnim djelatnostima

Savjetovanje traje 30 dana, od 14. rujna 2022. godine do 14. listopada 2022. godine.

KLASA: 363-02/22-01/01
URBROJ: 2117-9-03/1-22-1
Korčula, 13. rujna 2022.

Temeljem članka 11. Zakona o pristupu informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22) objavljuje se provođenje

JAVNOG SAVJETOVANJA

I.

Predmet javnog savjetovanja je Nacrt odluke o komunalnim djelatnostima.

II.

Svrha savjetovanja je pribavljanje mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti na Nacrt odluke o komunalnim djelatnostima.
Savjetovanje traje 30 dana, počev od 14. rujna 2022. godine pa do 14. listopada 2022. godine.

Poziv na javno savjetovanje i obrazac sudjelovanja možete preuzeti na poveznici.
Nacrt odluke o komunalnim djelatnostima