Javno savjetovanje – Nacrt odluke o lokalnim porezima Grada Korčule

Savjetovanje traje 30 dana, od 20. listopada 2022. godine pa do 18. studenog 2022. godine.

KLASA: 360-01/21-01/01
URBROJ: 2117-9-03/1-22-4
Korčula, 19. listopada 2022.

Temeljem  članka 11. Zakona o pristupu informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22) objavljuje se provođenje

JAVNOG SAVJETOVANJA

I.

Predmet javnog savjetovanja je Nacrt odluke o lokalnim porezima Grada Korčule.

II.

Svrha savjetovanja je pribavljanje mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti na Nacrt odluke o lokalnim porezima Grada Korčule.

 

Poziv na javno savjetovanje i obrazac sudjelovanja možete preuzeti na poveznici.
Nacrt odluke o lokalnim porezima Grada Korčule