Javno savjetovanje – Nacrt odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području Grada Korčule

Savjetovanje traje 30 dana, počev od 22. listopada 2022. godine pa do 20. studenog 2022. godine.

KLASA: 363-09/22-01/01
URBROJ: 2117-9-03/1-22-1
Korčula, 21. listopada 2022.

Temeljem članka 11. Zakona o pristupu informacijama (NN, br. 25/13, 85/15 i 69/22) objavljuje se provođenje

JAVNOG SAVJETOVANJA

I.

Predmet javnog savjetovanja je Nacrt odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području Grada Korčule.

II.

Svrha savjetovanja je pribavljanje mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti na Nacrt odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području Grada Korčule.

III.

Savjetovanje traje 30 dana, počev od 22. listopada 2022. godine pa do 20. studenog 2022. godine.

IV.

Sastavni dio ove objave čine:
Obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje – Prilog 1
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu akta – Prilog 2.
Nacrt odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području Grada Korčule.