Kategorija ustanova i tvrtki: Tvrtka

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine. Agencija je osnovana kao neprofitno trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule. Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu. Glavne … Više

Hober – komunalno trgovačko društvo Korčula

Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Dubrovniku pod tvrtkom društva Komunalno trgovačko društvo “Hober” društvo sa ograničenom odgovornošću. Skraćena tvrtka glasi: KTD “Hober” d.o.o. Grad Korčula je u cijelosti vlasnik poslovnih udjela u Društvu. Skupštinu društva čini gradonačelnik Grada Korčule. Direktora Društva je Ivan … Više

Športski objekti Korčula

Ustanovu Športski objekti Korčula je osnovao Grad Korčula. Dijelatnost Ustanove je upravljanje i održavanje športskih građevina. Sukladno Statutu, Ustanovom upravlja Upravno vijeće, a predstavlja je i zastupa ravnatelj. Ustanova je upisana u sudski registar ustanova, Rješenjem Trgovačkog suda u Dubrovniku, od 10. studenoga 2008. godine. … Više