Kategorija: Proračun

Proračun Grada Korčule za 2014. godinu

Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08 i 136/12) i članka 49. stavka 1. točke 4. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 7. sjednici …

Proračun Grada Korčule za 2013. godinu

Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 18. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2012. godine donijelo P R O R A Č U N Grada Korčule za 2013. godinu Proračun Grada Korčule za …

Proračun Grada Korčule za 2012. godinu

Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 10. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2011. godine donijelo P r o r a č u n Grada Korčule za 2012. godinu Proračun Grada Korčule za …

Proračun Grada Korčule za 2011. godinu

Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 5. sjednici održanoj dana 18. srpnja 2011. godine donijelo P r o r a č u n Grada Korčule za 2011. godinu Proračun Grada Korčule za …

Proračun Grada Korčule za 2010. godinu

           Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 9. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2009. godine donijelo P r o r a č u n Grada Korčule za 2010. godinu Proračun Grada Korčule …