Kategorija: Iz ureda Gradonačelnika

Odluka o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš za izradu Urbanističkog plana uređenja „Tri žala 1“

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 47. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13), članka 31. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 03/17), članka …