Korčula među izrazito transparentnim gradovima

Prema danas objavljenim rezultatima istraživanja LOTUS 2011./12. Grad Korčula nalazi se u četiri posto jedinica lokalne samouprave koje su ocijenjene kao izrazito transparentne u Republici Hrvatskoj (od ukupno 20 županija, 127 gradova i 429 općina). Rezultati su predstavljeni na konferenciji u Novinarskom domu u Zagrebu.

U periodu rujan 2011. – veljača 2012. godine, GONG je drugi put, u suradnji s Udrugom gradova u Republici Hrvatskoj proveo istraživanje transparentnosti rada i otvorenosti tijela lokalne i regionalne samouprave. Istraživanjem je u sklopu projekta “Zajedno protiv korupcije” obuhvaćeno svih 576 jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Stupanj transparentnosti mjeren je kroz 51 pokazatelj unutar pet osnovnih dimenzija transparentnosti: javnost sjednica vijeća/skupštine, javnost rada i odluka izvršne vlasti, primjena Zakona o pravu na pristup informacijama, suradnja s civilnim društvom, te izravna participacija građana u odlučivanju.

Kako je navedeno na stranicama GONG-a, informacije za potrebe istraživanja prikupljane su uvidom u statute gradova/općina te poslovnike vijeća i skupštine; putem upitnika koji je poslan svim gradovima/općinama, pregledom službenih internetskih stranica te direktnim kontaktom putem telefona.

Prema rezultatima najnovijeg istraživanja Grad Korčula  zauzima 24. mjesto i nalazi se u malobrojnoj skupini jedinica lokalne samouprave koje su ocijenjene kao izrazito transparentne.

U odnosu na prvo istraživanje provedeno 2009. godine kada je Grad Korčula ocijenjen sa 5,50 bodova, ove godine uporedna ukupna ocjena transparentnosti rada iznosi 8,30 bodova!

  • Detaljne informacije o istraživanju i rezultatima možete pronaći ovdje.

Rang lista izrazito transparentnih jedinica lokalne samouprave: