Obavijest o pokretanju javne rasprave o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture na projektnom području Korčule

Javna rasprava traje od 21. prosinca 2022. godine do 31. siječnja 2023. godine.

Grad Korčula kao Nositelj projekta (NP) pokrenuo je projekt „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u projektnom području Korčula“. Pripremljen je nacrt Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (dalje u tekstu: PRŠI) sukladno pravilima Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP).

PRŠI predstavlja plan razvoja pristupne širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije (engl. Next Generation Access – NGA) u područjima u kojima ne postoji dostatni komercijalni interes za ulaganja od strane operatora i pružatelja usluga na tržištu (većinom u ruralnim i suburbanim područjima), čime je opravdano izgradnju širokopojasne infrastrukture sufinancirati javnim sredstvima, odnosno sredstvima državnih potpora. Glavni cilj projekta je izgradnja NGA širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom će se osigurati pokrivanje brzim (30-100 Mbit/s) i ultrabrzim širokopojasnim pristupom (više od 100 Mbit/s) čime će se osigurati infrastrukturni preduvjeti za održivi, dugoročni društveni i gospodarski razvitak na projektnom području. Ovaj projekt obuhvaća sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Korčula, Općina Blato, Općina Janjina, Općina Lastovo, Općina Lumbarda, Općina Mljet, Općina Orebić, Općina Smokvica, Općina Ston, Općina Trpanj, Općina Vela Luka.

Grad Korčula, sukladno strukturnim pravilima ONP-a (Poglavlje 2.5), pokreće javnu raspravu Projekta. Javna rasprava traje od 21. prosinca 2022. godine do 31. siječnja 2023. godine.

Molimo operatore i druge zainteresirane strane da sve tražene podatke i očitovanja dostave najkasnije do 31. siječnja 2023. godine na adresu elektroničke pošte [email protected] ili poštom na adresu Grad Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula, zaključno do 31. siječnja 2023. u 15 sati. Očitovanja se dostavljaju isključivo putem Obrasca za javnu raspravu, dok se podaci o stanju postojeće NGA širokopojasne infrastrukture i/ili planovima za ulaganja u NGA širokopojasnu infrastrukturu dostavljaju isključivo putem Upitnika za operatore

Dokumenti za javnu raspravu uključuju:
Obavijest o pokretanju javne rasprave;
Nacrt PRŠI kao osnovni projektni dokument;
Obrazac za javnu raspravu;
Upitnik za operatore;
Očitovanje Grada Korčule (NP) vezano za prethodno iskazani komercijalni interes.