Objavljen javni poziv Ministarstva poljoprivrede za financiranje održavanja šumskih cesta

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika za 2023. iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma.

Predmet Javnog poziva je financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika na području Primorske Hrvatske što obuhvaća i Dubrovačko-neretvansku županiju.

Prihvatljivi podnositelj prijave na ovaj Javni poziv je mali šumoposjednik u skladu s člankom 14. stavkom 3. Zakona o šumama (,,Narodne novine”, br. 68/18, 115/18, 98/19,32/20 i I45/20) koji ima šumu i/ili šumsko zemljište na području katastarske općine u kojoj se cesta nalazi i udruga privatnih šumoposjednika upisana u Registar udruga Republike Hrvatske.

Rok za podnošenje prijave je 20. ožujka 2023. godine.

Sve informacije i upite vezane za pripremu i podnošenje prijave na ovaj Javni poziv mogu se zatražiti u Ministarstvu poljoprivrede, Upravi šumarstva, lovstva i drvne industrije, Sektoru za šume privatnih šumoposjednika u pisanom obliku putem e-pošte [email protected]

  • Javni poziv s navedenim uvjetima za prijavu te prihvatljivim i neprihvatljivim ulaganjima možete pronaći na poveznici.