Odluka o izmjeni Odluke o određivanju autotaksi stajališta i parkirnih mjesta rezervirana za vozila invalida u Gradu Korčuli

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA GRAD KORČULA Gradsko poglavarstvo KLASA: 022-05/06-03/107 URBROJ: 2138/01-2-08-5 Korčula,  12. lipnja 2008. Na temelju članka 22. Poslovnika Gradskog poglavarstva («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 1/03), a u svezi s člankom 15. Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule («Službeni …

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD KORČULA
Gradsko poglavarstvo

KLASA: 022-05/06-03/107

URBROJ: 2138/01-2-08-5

Korčula,  12. lipnja 2008.

Na temelju članka 22. Poslovnika Gradskog poglavarstva («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 1/03), a u svezi s člankom 15. Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 3/06 i 2/07), Gradsko poglavarstvo Grada Korčule je na 83. sjednici održanoj dana 12. lipnja 2008. godine donijelo

O D L U K U

o izmjeni Odluke o određivanju autotaksi stajališta i parkirnih mjesta

rezervirana za vozila invalida u gradu Korčuli

Članak 1.

Članak 1. Odluke o određivanju autotaksi stajališta i parkirnih mjesta rezervirana za vozila invalida u gradu Korčuli («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 3/06, 3/07, 5/07 i 7/07) mijenja se i glasi:

«Autotaksi stajališta u gradu Korčuli određuju se na sljedećim lokacijama:

1/ osam stajališta pred ulaz u ACI marinu, pet s lijeve strane (uz obalu) i tri stajališta s desne

strane, uz nogostup;

2/ jedno stajalište kod hotela Liburna;

3/ jedno stajalište kod hotela Bon Repos;

4/ dva stajališta na trajektnom pristaništu na Dominču (u okviru lučkog područja);

5/ dva stajališta kod ulaza na operativnu obalu na zapadnoj obali, uz postavljene stupove,

nasuprot ureda TZ Grada Korčule.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Grada Korčule».

GRADONAČELNIK

Mirko Duhović, dipl. ing.