Odluka o osnivanju Povjerenstva za davanje poslovnog prostora u zakup

Na temelju članka 127. stavka 1. i 154. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09), a u svezi s člankom 15. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora («Službeni glasnik Grada Korčule», br.  4/03), donosi se 

O D L U K A
o osnivanju Povjerenstva za davanje poslovnog prostora u zakup