Oznaka: Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Korčule