Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova

Na temelju članka 1. stavka 3. i članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 92/10) te članka 74. stavka 1. točke 14. i članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Narodne novine“, br. 6/09), Gradonačelnik Grada Korčule donosi

P L A N
korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka
i probijanja protupožarnih putova

  • Cijeli tekst Plana možete pogledati ovdje