Poziv na 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 20. srpnja s početkom u 18:00 u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Na temelju članka 113., 114. i 114.a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16) sazivam 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 20. srpnja (petak) 2018. godine,
s početkom u 18.00 sati,
u gradskoj vijećnici u Korčuli.

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća
 2. Konačni prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Korčule za 2017. godinu
 3. Konačni prijedlog poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule
 4. Konačni prijedlog odluke o komunalnom redu
  Grafički prilog
 5. Konačni prijedlog odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
 6. Konačni prijedlog odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Korčule
  Jedinstvena baza podataka o nerazvrstanim cestama
 7. Konačni prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Korčule za 2018. godinu
 8. Prijedlog zaključka o dodjeli osobne godišnje nagrade Grada Korčule g. Nikoli Didoviću
 9. Prijedlog zaključka o dodjeli osobne godišnje nagrade Grada Korčule g. Josipu Ivančeviću
 10. Prijedlog zaključka o dodjeli osobne godišnje nagrade Grada Korčule gđi Janji Lozica
 11. Izvještaj o poslovanju KTD Hober d.o.o. za 2017
  Financijski izvještaj o poslovanju KTD- a Hober d.o.o. za 2017. godinu
 12. Izvještaj o radu KORA-e d.o.o. za 2017. godinu
 13. Program rada Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2018. godinu
 14. Ponuda za pravo prvokupa čest. zgr. 12, z.u. 273, k.o. Korčula.
  Prijedlog zaključka

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing., v.r.