Poziv na 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 20. ožujka (ponedjeljak) 2023. godine, s početkom u 17:00 sati, u gradskoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli.

KLASA: 024-02/23-01/00001
URBROJ: 2117-9-01-23-00001
Korčula, 13. ožujka 2023.

Na temelju članaka 113., 114. i 115. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18) sazivam 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

 za dan 20. ožujka (ponedjeljak) 2023. godine,
s početkom u 17:00 sati,
u gradskoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli.

Predlažem sljedeći
d n e v n i   r e d:

  1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća
  2. Prijedlog Odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Korčuli                                                                                                           Prilog1
  3. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Korčule
  4. Izvješće o radu Gradske knjižnice “Ivan Vidali” za 2022. godinu
  5. Program rada i financijski plan Gradske knjižnice “Ivan Vidali” za 2023. godinu
  6. Izvještaj o radu Centra za kulturu Korčula za 2022. godinu
  7. Plan rada Centra za kulturu Korčula za 2023. godinu
  8. Izvješće o radu Gradskog muzeja Korčula za 2022. godinu
  9. Program rada Gradskog muzeja Korčula za 2023. godinu
  10. Izvještaj o radu Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2022. godinu
  11. Program rada Ustanove „Športski objekti Korčula” za 2023. godinu
  12. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Korčula za 2022. godinu
   Prilog 1
  13. Plan i program rada Dječjeg vrtića Korčula za pedagošku 2022./2023. godinu
  14. Davanje suglasnosti na (novi) Statut Dječjeg vrtića Korčula
   Prilog 1
  15. Program mjera poticanja razvoja poduzetništva Grada Korčule u 2023. godini
  16. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja
  17. Prijedlog Zaključka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Korčule, označene kao  čest. zem. 240/7 ZU 100 k.o. Korčula
   Prilog 1
  18. Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja
   Prilog 1
  19. Prijedlog Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Korčule
  20. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Upravnim tijelima Grada Korčule
  21. Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnice iz radnog odnosa.

  Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

  S poštovanjem,

  PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
  Marija Šegedin