Poziv na 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

17. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 04. srpnja (četvrtak) 2019. godine, s početkom u 18.00 sati, u gradskoj vijećnici u Korčuli.

KLASA: 021-05/19-02/04
URBROJ: 2138/01-01-19-1
Korčula, 26. lipnja 2019.

Na temelju članaka 113., 114. i 115. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18) sazivam 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 4. srpnja (četvrtak) 2019. godine,
s početkom u 18.00 sati, u gradskoj vijećnici u Korčuli

Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća
 2. Konačni prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2018. godinu
  Obrazloženje izvršenja proračuna za 2018. godinu
 3. Izvješće gradonačelnika o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2018. godinu
 4. Izvješće gradonačelnika o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne  infrastrukture na području Grada Korčule za 2018. godinu
  Prilog izvješću o realizaciji Programa održavanja
 5. Konačni prijedlog odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Korčule za 2019. godinu
  Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda  za 2019. godinu
 6. Prigovor Lea Bosnića „Bagatela“  na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Korčulu
 7. Konačni prijedlog odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Korčulu
  Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
  Prilog 1
  Prilog 2
  Kopija katastarskog plana 1
  Kopija katastarskog plana 2
  Kopija katastarskog plana 3
  Pregledne karte
 8. Konačni prijedlog Odluke o dopuni Odluke o određivanju imena ulica i trgova u gradu Korčula
  Grafički prilog Odluke
 9. Prijedlog za dodjelu kolektivne godišnje nagrade Grada Korčule MNK „Sv. Antun“
 10. Prijedlog za dodjelu nagrade za životno djelo Grada Korčule djelo gosp. Spasu Krajančiću
 11. Imenovanje Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda za područje Grada Korčula
 12. Odobrenje Gradskom muzeju za dodatno zapošljavanje kustosa i muzejskog tehničara
 13. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Korčule za 2018. godinu
 14. Izbor zamjenika predsjednice Odbora za proračun i financije
 15. Izbor člana Odbora za javna priznanja

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing., v.r.