Poziv na 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

20. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 23. studenog 2019. godine, s početkom u 10.00 sati, u gradskoj vijećnici u Korčuli.

KLASA: 021-05/19-02/07
URBROJ: 2138/01-01-19-1
Korčula, 15. studenog 2019.

Na temelju članaka 113., 114. i 115. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18) sazivam 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 23. studenog (subota) 2019. godine,
s početkom u 10.00 sati,
u gradskoj vijećnici u Korčuli

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća
 2. Konačni prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2019. godinu
  Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj proračuna 
 3. Konačni prijedlog odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B)
 4. Konačni prijedlog odluke o donošenju Plana upravljanja starom gradskom jezgrom grada Korčule
  Plan upravljanja starom gradskom jezgrom grada Korčule
 5. Konačni prijedlog odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
  Prilog 1
  Prilog 2
  Prilog 3
  Prilog 4
  Prilog 5
  Prilog 6
  Prilog 7
  Prilog 8
  Prilog 9
 6. Program rada Savjeta mladih Grada Korčule za 2020. godinu.

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing., v.r