Poziv na 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

21. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 18. prosinca (srijeda) 2019. godine, s početkom u 17.00 sati, u gradskoj vijećnici u Korčuli.

KLASA: 021-05/19-02/08
URBROJ: 2138/01-01-19-1
Korčula, 10. prosinca 2019.

Na temelju članaka 113., 114. i 115. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18) sazivam 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 18. prosinca (srijeda) 2019. godine,
s početkom u 17.00 sati,
u gradskoj vijećnici u Korčuli.

Predlažem sljedeći

d n e v n i   r e d:

1. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća
2. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2019. godinu
Rebalans 2019-obrazloženje 
3. Konačni prijedlog programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Korčule za 2019. godinu
4. Konačni prijedlog programa o izmjenama Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Korčule za 2019. godinu
5. Konačni prijedlog programa o izmjenama Programa javnih potreba u športu Grada Korčule za 2019. godinu
6. Konačni prijedlog proračuna Grada Korčule za 2020. godinu i projekcija proračuna za 2021. i 2022. godinu
Proračun Grada Korčule 2020.-obrazloženje
7. Konačni prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Korčule za 2020. godinu
8. Konačni prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Korčule u 2020. godini
9. Konačni prijedlog programa gradnje komunalne infrastrukture Grada Korčule u 2020. godini
Program gradnje -gospodarenje otpadom-prilog 1
10. Konačni prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Korčule za 2020. godinu
11.Konačni prijedlog javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Korčule za 2020. godinu
12. Konačni prijedlog javnih potreba u športu Grada Korčule za 2020. godinu
13. Konačni prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Korčule u 2020. godini
Grafički prikaz 1. zone kao dio odluke o zabrani radova
14. Konačni prijedlog odluke o komunalnom redu
Grafički prilog odluke o komunalnom redu
15. Konačni prijedlog odluke o ukidanju Odluke o donošenju Plana upravljanja starom gradskom jezgrom grada Korčule
16. Konačni prijedlog odluke o rasporedu proračunskih sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2020. godini
17. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Korčule za 2019. godinu
18. Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Korčule u 2020. godini

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing., v.r