Poziv za prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave radova: Građevinski i obrtnički radovi – Rekonstrukcija palače Ismaeli-Gabrielis

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'', broj 120/16; dalje u tekstu: ZJN), Stručno povjerenstvo za javnu nabavu Grada Korčule u predmetnom postupku javne nabave objavljuje Poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima za prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave radova: Građevinski i obrtnički radovi – Rekonstrukcija palače Ismaeli-Gabrielis.