Poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima za prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave robe: Modernizacija javne rasvjete na području Grada Korčule

Priprema otvorenog postupka javne nabave: Modernizacija javne rasvjete na području Grada Korčule

KLASA: 960-03/19-01/32
URBROJ: 2138/01-02-19-1
Korčula,  13. studenog 2019.

Na temelju članka 198. stavaka 3. Zakona o javnoj nabavi (”Narodne novine”, broj 120/16; dalje u tekstu: ZJN), te članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17; dalje u tekstu: Pravilnik), Grad Korčula, kao javni naručitelj, u predmetnom postupku javne nabave objavljuje

P O Z I V
SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE ROBE: Modernizacija javne rasvjete na području Grada Korčule

Grad Korčula, u svojstvu javnog naručitelja, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave robe velike vrijednosti – Modernizacija javne rasvjete na području Grada Korčule.

Tekst poziva možete preuzeti ovdje.
Nacrt dokumentacije o nabavi možete preuzeti ovdje.
Tablica zadanog zahvata.
Tehnička specifikacija sustava javne rasvjete grada Korčula.
Troškovnik.
Ugovor.