Poziv za dostavu neobvezujuće ponude

Pozivaju se zainteresirane ovlaštene pravne i fizičke osobe da dostave neobvezujuće ponude za izradu posebne geodetske podloge, u mjerilu 1:500 (predviđena površina snimanja je cca 3,00 ha), kao osnova za izradu UPU „Pupnat 2“ i sva buduća projektiranja, te za izradu idejnog rješenja buduće prometnice kroz centar UPU-a „Pupnat 2“.

.

Tekst poziva pogledajte ovdje (.pdf)