Poziv za prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave – Opskrba električnom energijom (za razdoblje od 12 mjeseci)

Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da do 19. kolovoza 2022. godine, do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i/ili prijedloge.

KLASA: 406-04/22-01/05
URBROJ: 2117-9-02-22-2
Korčula, 12. kolovoza 2022.

Na temelju članka 198. stavaka 3. Zakona o javnoj nabavi (”Narodne novine”, broj 120/16; dalje u tekstu: ZJN 2016), te članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17; dalje u tekstu: Pravilnik), Grad Korčula, kao javni naručitelj, u predmetnom postupku javne nabave objavljuje

P O Z I V
SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE
ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE ROBE:
Opskrba električnom energijom (za razdoblje od 12 mjeseci)

Grad Korčula, u svojstvu javnog naručitelja, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave robe velike vrijednosti – Opskrba električnom energijom (za razdoblje od 12 mjeseci).

Tekst Poziva u cijelosti i obrazac za sudjelovanje možete pronaći ovdje.
Nacrt dokumentacije o nabavi
Troškovnik