Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za davanje javnih površina na korištenje

Na temelju članka 127. stavka 2. i 154. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09), a u svezi s člankom 2. Plana korištenja javnih površina na području Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br.  2/06, 3/06 i 7/08) i točke I. Odluke o osnivanju Povjerenstva za davanje javnih površina na korištenje od 1. travnja 2010. godine, donosi se

R J E Š E N J E
o imenovanju članova Povjerenstva za davanje javnih površina na korištenje