Skraćeni zapisnik sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule (2011)

Sjednica je održana 14. studenog (ponedjeljak) 2011. godine, s početkom u 18.30 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli. Sjednici predsjedava Lovro Krstulović – predsjednik Vijeća. Skraćeni zapisnik izradio je Srđan Mrše, tajnik Grada. Sjednica se prenosi putem Radio Korčule. Ostali nazočni: Mirko Duhović – gradonačelnik, …

Sjednica je održana 14. studenog (ponedjeljak) 2011. godine, s početkom u 18.30 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.
Sjednici predsjedava Lovro Krstulović – predsjednik Vijeća.
Skraćeni zapisnik izradio je Srđan Mrše, tajnik Grada.
Sjednica se prenosi putem Radio Korčule.
Ostali nazočni: Mirko Duhović – gradonačelnik, Srđan Mrše – tajnik Grada.
Na početku sjednice, prije utvrđivanja kvoruma, Joško Cebalo, kao predsjednik Mandatnog odbora, ispred Odbora je podnio izvješće o prestanku vijećničkog mandata Ivanu Farcu (HDZ) i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjeniku vijećnika Jakši Krajančiću (u radnom materijalu), prema kojem je Ivanu Farcu, temeljem ostavke, prestao vijećnički mandat 10. studenog 2011. godine, a danom 11. studenog 2011. godine započeo mandat njegovom zamjeniku Jakši Krajančiću (HDZ).
Predsjednik Vijeća utvrđuje da je Gradsko vijeće primilo izvješće na znanje.
Nakon podnošenja izvješća, vijećnik Jakša Krajančić dao je svečanu prisegu, nakon čega se pristupilo utvrđivanju kvoruma.
Utvrđen je (početni) kvorum od 12 vijećnika. Od početka nisu nazočni vijećnici Nika Silić Marojević, Tino Andrijić i Vicko Ivančević.