Zaključak o Izvješću o radu gradonačelnika

KLASA: 022-06/19-01/24
URBROJ: 2138/01-01-19-2
Korčula, 23. rujna 2019.

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 19. sjednici održanoj dana 23. rujna 2019. godine donijelo

ZAKLJUČAK
o Izvješću o radu gradonačelnika

Tekst Zaključka u cijelosti možete pročitati ovdje.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing