Kategorija: Akti Gradonačelnika

Odluka o radnom vremenu prigodom manifestacija

Na temelju članka 127. st. 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 3713, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) i članka 16. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/16, gradonačelnik Grada Korčule dana 21. lipnja 2016. godine donio je O D …