Oznaka: mjesni odbor

Izbori za gradske kotare i mjesne odbore Grada Korčule (2015)

Korčula, 21. listopada 2015. RJEŠENJE o promjeni biračkog mjesta _______________________________________________________________________________ Korčula, 14. listopada 2015. RJEŠENJE o imenovanju biračkih odbora _______________________________________________________________________________ Korčula, 07. listopada 2015. RJEŠENJE o određivanju biračkih mjesta. _______________________________________________________________________________ Korčula, 21. rujna 2015. OBVEZATNE UPUTE broj MS – 1 O REDOSLIJEDU IZBORNIH RADNJI I …

Izbori za gradske kotareve i mjesne odbore Grada Korčule (2011)

Korčula 4. srpnja 2011. REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA GRADSKIH KOTAREVA I MJESNIH ODBORA GK STARI GRAD GK SVETI ANTUN MO MEDVINJAK MO ŽRNOVO MO ŽRNOVO – POSTRANA MO PUPNAT MO KNEŽE MO RAČIŠĆE MO ČARA   ================================================================================== Korčula, 3 srpnja 2011. Neslužbeni rezultati izbora za …